Історія створення Черкаського національного університету

Після революції 1917 року, в Україні стартувала програма з ліквідації неписьменності, вчителів дуже не вистачало. Вищі навчальні заклади з підготовки майбутніх педагогів були відсутні, починаючи від Києва, закінчуючи Катеринославом. Черкаси у той час було центральним повітовим містечком Київської губернії, тому влада прийняла рішення про відкриття інституту народної освіти саме тут, тим паче, що у Черкасах функціонували дві жіночі і одна чоловіча гімназії, які готували майбутніх викладачів. Інститути народної освіти на початку 20-го століття були осередком вищої освіти. Таку назву мали всі вищі навчальні заклади нашої країни. Більше на cherkasy.one.

Перші заняття у Черкаському інституті народної освіти

Розпочалися перші заняття в інституті народної освіти 5 лютого 1922 року. На той час у закладі функціонував всього один факультет – соціального виховання. Мав він три відділення: природниче, історико-філологічне і фізико-математичне. На початку роботи інституту педагогів у ньому було небагато: два професори, один доцент і десять викладачів. Для викладання деяких предметів до Черкас запрошували відомих педагогів з Києва: філолога Миколу Зурова і історика Йосипа Гермайза.

Першим керуючим Черкаського інституту був Іван Михайлович Зінський. Викладав він такі дисципліни: латинську мову, психологію і логіку. Цей педагог відомий тим, що у лютому 1921 року став керуючим у місцевому товаристві «Просвіта», також головував у автокефальній православній громаді міста Черкаси при Миколаївській церкві, а ще – був учасником Першого Всеукраїнського православного Собору, на якому була проголошена Українська православна автокефальна церква, яку очолив митрополит Василь Липківський.

Як вплинула революція на життя черкаської молоді

Після революції 1917 року Черкащина, як і вся Україна, потребувала повного відновлення в економічному і інтелектуальному плані. Молоде покоління дуже втомилося від війн і занепаду, тому потяглося до знань і науки. Міська і сільська молодь, серед якої були учителі без вищої освіти, стали першими студентами Черкаського інституту народної освіти. Плани по навчанню для студентів були запозичені у Київського інституту народної освіти.

Спочатку бажаючих здобувати знання було 210 осіб, але через складні матеріальні умови їх число зменшилася майже вдвічі. Станом на 1 вересня 1922 року, у Черкаському народному інституті навчалося 100 студентів. Більшість студентів, а саме 68 осіб опановували природничий факультет, а інші 32 – соціальне виховання. Навчальний корпус інституту був розташований у будівлі державної жіночої гімназії (зараз «Палац молоді»).

Перші зміни в Черкаському інституті народної освіти

Процес навчання був нелегким. Скрутне становище, в якому перебувала країна, давалося взнаки. Заробітну плату видавали не грошима, а продуктами харчування, здебільшого борошном і крупами. Саме тому кількість студентів суттєво зменшилася і прийшлося заклад реорганізувати.

У вересні 1923 року, на базі Черкаського інституту народної освіти, були створені трирічні вищі педагогічні курси, які прирівнювалися до закладів вищої освіти. Директором інституту в ті часи був А. А. Вадимов. У 1926 році відбувся перший випуск педагогів з вищою освітою у кількості 30 осіб. В ці роки дуже багато навчальних закладів як реорганізовувалися, так і починали свою діяльність. Усі сфери суспільного життя оновлювалися. У 1925 році місто Черкаси стає центром Черкаської округи. Педагогічні курси перетрансформувалися у педагогічний технікум. Технікуми тих років мали статус вищих навчальних закладів. Викладачі технікуму активно долучалися до ліквідації неписьменності. У Черкасах утворюється перше товариство з ліквідації неписьменності під назвою «Геть неписьменність», яке очолив новий директор Черкаського педагогічного технікуму – А. Т. Штафет.

Остаточна реорганізація закладу у Черкаський державний педагогічний інститут

Наступні зміни відбулися у технікумі навесні 1930 року. Цю установу знову реорганізували у Черкаський інститут народної освіти і у тому ж році на його базі утворився інститут соціального виховання. Навчання у ньому тривало три роки, включало у себе три відділення: математичне, біологічне і історичне. Розташовувався він у приміщенні, яке мало три поверхи і знаходився у центрі міста. Цю будівлю влада передала у користування інститутові, а до цього там розміщувався виконком. Довгі роки це приміщення було головним корпусом інституту.

І знову зміни. У 1933 році інститут соціального виховання знову реорганізували, перетворивши у Черкаський державний педагогічний інститут. Цей статус він мав до середини 1990-х років. Налічував три факультети: мовно-літературний, природничий, фізико-математичний. Форми навчання – денна і заочна, чотирирічний термін навчання. З кожним роком інститут ставав більш потужним. Але були і негативні моменти. Черкаський педагогічний інститут не уник сталінських репресій. Жертвами терору стала велика кількість викладачів і студентів.

Функціонування інституту до і після Великої Вітчизняної війни

Перед початком Великої Вітчизняної війни, у 1940-1941 навчальному році, в Черкаському педагогічному інституті функціонувало 9 кафедр, 90 викладачів, з яких – 3 професори і 12 кандидатів наук. Більшість з них займалися науково-дослідною роботою. У 1941 році педагогами інституту було видано три зібрання «Наукових дописів», чотири викладачі захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Підступна агресія фашистської Німеччини на нашу країну зруйнувала мирне життя і навчання. Велика кількість студентів і викладачів педагогічного інституту пішла боронити нашу землю.

У середині грудня 1943 року Черкаська область була звільнена від фашистів. Народним Комісаріатом УРСР було прийнято рішення про початок роботи інституту. Почалося відновлення педагогічного інституту, завзята відбудова і реконструкція зруйнованих німцями приміщень. До існуючих факультетів додалися фізико-математичний і факультет з фізичного виховання.

У 1952 році у Черкаському педагогічному інституті функціонувало 4 факультети: фізико-математичний, філологічний, природничий і факультет фізичного виховання. Навчалося на той час в навчальному закладі близько 4000 студентів, а вже через десять років у склад інституту входило 6 факультетів і 12 фахових кафедр. Додалися факультет з іноземних мов і загальнонауковий. Кількість студентів сягнула шести тисяч.

Починаючи з 1964 року, у закладі запрацювали нові кафедри: філософії, геометрії, креслення і політекономії, української, російської та зарубіжної літератури. Через двадцять років додалися кафедра хімії і обслуговуючої праці. Також зафункціонував новий корпус інституту, де проходили навчання студенти філологічного, фізико-математичного і фізичного факультетів.

З проголошенням незалежності України науково-педагогічна діяльність інституту дуже швидко змінила свій напрямок відповідно до вимог держави. З утворенням факультету української філології у 1990 році, зросла професійність викладачів української мови і літератури, а з 1991 року в інституті запрацював історичний факультет, де здобували знання майбутні вчителі історії і народознавства.

У 1996 році інститут отримав найвищий четвертий рівень акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України на базі Черкаського педагогічного інституту був утворений Черкаський державний університет ім.Богдана Хмельницького.

Завдяки наполегливій діяльності Черкаського державного університету постійно збільшується підготовка висококваліфікованих фахівців для всіх ланок освітньої галузі. За всі роки існування інституту у місті Черкаси сформувалося високопрофесійне вчительське середовище, яке займається освітою дітей, утворюючи основу для їх подальшого успіху у житті.

More from author

Розвиток конярства на Черкащині

Розведення коней на території нашої держави має тисячолітню історію. Достеменно відомо, що ще трипільці та скіфи, які проживали на території сучасної Черкащини, шанували та...

Блакитний палац – найкрасивіша пам’ятка черкаської архітектури

Однією з найяскравіших візитівок нашого міста є Блакитний палац. Архітектором, який створив цю красу, був відомий польський та український митець Владислав Городецький. Він був...

Яким був бізнес на Черкащині у 19 сторіччі

Черкащина славиться видатними промисловцями минулого. На території нашого краю колись функціонували одні з найбільших українських підприємств 19 сторіччя. Особливої уваги заслуговує цукроваріння. Також активно...
.,.,.,.